Barnehagen ligger sentralt i Slemmestad, et gammelt industristed i nærheten av boligområder, barneskole, kirke, bibliotek og lege. Hurtigbåt til Oslo (Aker brygge) fra gamle cementbrygga. 
Det er kort vei til sjøen, stranda og skogen. Barnehagen er opptatt av å bruke de fine naturområdene til lek, læring, fysisk aktivitet og gode opplevelser.

Satsingsområder er språk og inkludering. I oppvekstsenteret har vi en felles plan for et godt læringsmiljø. Planen sier hva som skal til for å skape et godt leke- og læringsmiljø for barna. Vi er spesielt opptatt av barns vennskap og å forebygge mobbing.

Barnehagen har en småbarnsavdeling som heter Merkur som er delt inn i Stjernene og Rakettene.

Storebarnsavdelingen heter Jupiter og er delt inn Kometene, Satellittene og Rakettene.

Søke barnehageplass

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Antall barn: 68
  • Aldersgruppe: 0 - 6 år
  • Antall ansatte: 16

Ledelse og avdelinger

Styrer

Elin Evensen

Jupiter

Telefon: 469 54 084

Merkur

Telefon: 941 59 315

Åpningstider

07:00 - 17:00

Telefon

31 29 33 60

E-post

Besøksadresse

Boligveien 22
3470 Slemmestad

Fronter

Fronter - innlogging