Barnehagen ligger sentralt i Slemmestad, et gammelt industristed i nærheten av boligområder, barneskole, kirke, bibliotek og lege. Hurtigbåt til Oslo (Aker brygge) fra gamle cementbrygga. 
Det er kort vei til sjøen, stranda og skogen. Barnehagen er opptatt av å bruke de fine naturområdene til lek, læring, fysisk aktivitet og gode opplevelser.

Barnehagens fundament er tilknytning og trygghet. Vi ønsker å skape et inkluderende miljø hvor leken og vennskap står sentralt.

Barnehagen har en småbarnsavdeling som heter Merkur, som er delt inn i stjerner og store stjerner.

Storebarnsavdelingen heter Jupiter, og er delt inn i kometer, satellitter og raketter.

Søke barnehageplass

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Antall barn: 60
  • Aldersgruppe: 0 - 6 år
  • Antall ansatte: 18

Ledelse og avdelinger

Enhetsleder/styrer

Elin Evensen

Jupiter

Telefon: 941 58 037

Merkur

Telefon: 941 59 315

Åpningstider

07:00 - 17:00

Telefon

31 29 33 60

E-post

Besøksadresse

Boligveien 22
3470 Slemmestad

Fronter

Fronter - innlogging

Facebook

Følg oss på Facebook