I tråd med tilkytningteori har hvert barn som begynner i Røyken barnehage en tilknytningsperson.

Det er en navngitt voksen som tar seg litt spesielt av akkurat ditt barn. Dette er spesielt viktig når barnet starter i barnehagen, men skal også følges opp i løpet av året.

Tilknytningspersonen skal følge litt ekstra med sine barn, og være kontaktperson for familien. På denne måten har barnet en voksen i barnehagen som det er ekstra trygt på.