Røyken barnehage ligger fint til i Røyken sentrum. Det er kort vei til buss og tog, samt gangavstand til skog og mark. 

Barnehagen har tre avdelinger:

  • Galaxen for barn fra 3-6 år
  • Stjernene for barn fra 1-3 år
  • Solstrålene for barn 0-1 år 

Satsningsområdene for Røyken kommunes barnehager er språk og kommunikasjon og "en inkluderende barnehage". I tillegg til satsningsområdene er man opptatt av lek og sosialt samspill, samt å gi barna gode opplevelser i natur og nærmiljø.

Søke barnehageplass

Årsplan

Her kan du lese Årsplan for Røyken barnehage 2017-2018

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Antall barn: 54
  • Aldersgruppe: 0 - 6 år
  • Antall ansatte: 11

Barnets hverdag

Ledelse og avdelinger

Styrer: 31 29 33 29 / 414 20 061

Tellus: 913 28 758

Stjernene: 913 43 267

Galaxen: 915 47 563

Solstrålene: 913 89 971

Åpningstider

07.00 - 17.00

Telefon

31 29 33 29 / 414 20 061

E-post

Besøksadresse

Løkenveien 1
3440 Røyken

Fronter

Fronter - innlogging