Satsningsområdene våre er:

1. Å bidra til et fellesskap - barn har et ønske om å være noe for andre

2. Språk og kommunikasjon - språkstimulering

3. Sosiale ferdigheter - barn trenger gode sosiale ferdigheter for å kunne delta i lek og i samhandling med andre barn og voksne

4. Lek er barnas hovedaktivitet og vi verdsetter leken. Lek tar tid og lek må læres, noe som forutsetter at personalet prioriterer lek og har kunnskap om hvordan vi kan støtte barna på deres premisser.

Nyttige linker som gjenspeiler satsningsområdene våre: