Barnehagen er organisert i to avdelinger med tre ansatte på hver avdeling.

Vi har personale med lang erfaring og mye kompetanse. Dette barnehageåret er vi tilsammen 3 pedagoger i barnehagen, hvor to førskolelærerutdanning og en er under utdanning.

Barna opplever varierte dager med tanke på pedagogiske opplegg og læringsmiljø. Vi har barn i alderen 1 - 6 år, og har erfart at det å arbeide i små grupper er en metode som gjør at hvert enkelt barn blir sett og får muligheten til tett kontakt med en voksen. Aktiviteten i gruppene kan lett tilpasses barnets alder og utvikling.

Som en del av Hyggen oppvekstsenter kan vi benytte mange forskjellige lokaler. Vi bruker gymsalen og biblioteket. I tillegg boltrer vi oss i skolegården der barna treffer eldre venner og søsken.

Måltider

Vi prioriterer måltidene i Hyggen barnehage og har ansatt kjøkkenassistent to dager i uken. Måltidet skal være et sosialt og hyggelig møtepunkt. Enkelte dager deltar en liten gruppe barn i matlagingen sammen med en ansatt.

Vi lager middag to dager i uken og har brødmat to dager. Til brødmåltidet serveres det variert pålegg og tilbehør.

Barna får servert tre måltider om dagen og trenger derfor ikke ha med seg mat hjemmefra, med unntak av fredager som er turdagen vår. Fredager må barna  har med seg tursekk med mat og drikke.

Frokost:                   Korn eller havregrøt.

Lunch:                      Middag eller brød med variert pålegg.

Ettermiddagsmat:    Knekkebrød, brød, biola, yoghurt, frukt/grønnsaker.

Barna får melk, biola eller vann til maten. I tillegg får de frukt og/eller grønsaker hver dag.