Hyggen oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO. Vi lykkes med gode overganger og ønsker at oppvekstsenteret skal fremstå som en trygg, forutsigbar og helhetlig læringsarena der læring og omsorg går "hånd i hånd".

Barnehagen har to avdelinger:

 • En avdeling med plass til 11 barn i alderen 1-3 år - LITEN
 • En avdeling med plass til 22 barn i alderen 3-6 år - STOR

I samarbeid med skolen har vi to prosjektperioder hvert år, hvor tema er "språk, tekst og kommunikasjon" hver høst og "antall, form og rom" hver vår. Barnehagen ble åpnet i 2005.

Barnehagen følger åpningstidene til de kommunale barnehagene i Røyken kommune. Åpningstiden er 07.00-17.00. Vi samarbeider tett med SFO, og morgentilbudet til SFO er lagt til barnehagens lokaler.

Våre verdier

Enheten vår er preget av disse verdiene:

 • Selvstendighet
 • Respekt
 • Innsats
 • Samarbeid

Hva er grunntankene i arbeidet vårt?

 • Tro på hvert enkelt barns muligheter.
 • Finne "nøkkelen" til hvert enkelt barn - ved å tenke at alle barn har uendelige muligheter, lete etter gylne øyeblikk, være tilstede i barnas verden og forsøke å finne hvert barns nærmeste utviklingssone.
 • Et barn har 100 språk - gi rom for kreativ utfoldelse.
 • Dokumentasjon av læringsprosesser-gjennom bruk av digitalt kamera, tekst, mapper og dokumentasjonstavler.
 • Det fysiske miljøet - estetikk, ryddighet, inspirere til utfoldelse og gjøre hvert barn selvhjulpent.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Antall barn: 33
 • Aldersgruppe: 1 - 6 år
 • Antall ansatte: 7

Ledelse og avdelinger

Enhetsleder/styrer

Kristin Novum
E-post:
Telefon: 928 58 279

Avdelingsleder

928 58 279

3-6-årsavdeling

473 37 587 

0-3-årsavdeling

918 77 320

Åpningstider

07.00 - 17.00

Telefon

928 58 279

E-post

Besøksadresse

Bakkekroken 12
3442 Hyggen

Fronter

Fronter - innlogging