Hallenåsen familiebarnehage er en tilknytningsbasert barnehage. Dette innebærer blant annet at vi vektlegger at hvert barn skal ha en nær og trygg relasjon til en voksen. Vi har tilbud om utvidet tilvenningstid og har en liten barnegruppe hvor alle blir sett.

Barnehagen har et rolig og oversiktlig miljø med lite støy. Bevegelsesglede er vårt satsningsområde. Inne har vi romslige lokaler med mye tumleplass. Ute har vi skogen som lekearena.

Nøkkelinformasjon

  • Privat barnehage
  • Antall barn: 5 fulltidsplasser
  • Aldersgruppe: 0 - 6 år
  • Antall ansatte: 2

Åpningstider

07.00 - 16.30

Telefon

957 95 741

E-post

Besøksadresse

Hallenåsen terrasse 41
1389 Heggedal

Facebook

Følg oss på Facebook