Barn i førskolealder med særlig behov for hjelp til språklig,- sosial- eller motorisk utvikling, har rett til dette. I Røyken kommune er denne tjenesten organisert i spesialpedagogisk tjeneste.

For barnets beste 

Spesialpedagogisk hjelp er regulert i barnehageloven § 19a. Spesialpedagogisk tjeneste i Røyken bidrar med:

  • Støtte til språklig,- sosial- eller motorisk utvikling for barnet. Dette kan skje ved individuell trening og stimulering, eller i grupper.
  • Bistår personalet i barnehagen med veiledning og støtte.
  • Foreldrerådgiving.
  • Bidrar til å gi barnet bedre livskvalitet.
  • Utarbeide årlig vurdering av barnets utvikling.
  • Gir opplæring i nært samarbeid med barnets foresatte og barnehagen eller annet opplæringssted.
  • Bidrar til en tilpasset og likeverdig opplæring for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp.

I barnehageåret 2016/2017 er det 6,6 årsverk spesialpedagog/pedagog og en 80 prosent logopedstilling knyttet til tjenesten.

- Spesialpedagogisk tjeneste jobber for barnets beste og for at barnet skal få hjelp i sin utvikling frem mot skolestart, sier leder for spesialpedagogisk tjeneste Bente Ingjerd Nilsen.

Kontaktinfo

Vil du komme i kontakt med spesialpedagogisk tjeneste? Kontakt Bente Ingjerd Nilsen via e-post  eller telefon 402 26 304.