Røyken kommune har som mål at kommunens innbyggere har en høy opplevelse av trygghet også i nære relasjoner.

Det er derfor laget et varslingssystem hvor du kan melde fra til kommunen dersom du har følt deg utrygg ved å ferdes i Røyken, men situasjonen ikke er tilstrekkelig alvorlig til å politianmeldes. Dette systemet er for innbyggere over 13 år. Er du under 13 år kan du kontakte Barnevernvakten.

Vi ønsker at du som innbygger skal bruke denne muligheten til å melde fra hvis du føler deg utrygg.