SLT-koordinator (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) skal sikre at de som driver rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunen møtes, får en felles problemforståelse og samordner sine tiltak.

  • Trivsel blant barn og unge

En av oppgavene til SLT-koordinator er å få oversikt over trivsel blant barn og unge i kommunen. Dette dekkes blant annet ved hjelp av Ungdata-undersøkelsen. Dette er en levekårsundersøkelse som undersøker et bredt spekter av en ungdoms liv. Se Ungdata sine nettsider for mer informasjon og tall fra Røyken.

  • Oppvekstteam

Formålet med oppvekstteam er å hjelpe barn og unge som trenger ekstra tjenester eller oppfølging i en kortere eller lengre periode. I teamet kan barnets sak vurderes fra flere enheter. Disse samarbeider og blir enige om hvilken hjelp som trengs.

Det er oppvekstteam på Spikkestad, Midtbygda og Slemmestad med representanter fra barnehage, skole og kommunens hjelpetjenester. SLT-koordinator er leder av oppvekstteamene og skal kontaktes om du har en sak å melde inn.

SLT-koordinator i Røyken

Espen Greftegreff Halvorsen
Telefon: 930 53 601