I Røykenhuset er tjenester til barn og unge mellom 0-23 år og deres familier samlet.

 Slik jobber vi i de ulike tjenestene:

  • Barnet i sentrum
  • Rett hjelp til rett tid
  • Flerfaglig arbeid
  • Helhet og sammenheng
  • Forebyggende/tidlig innsats
  • Mestring og helse
  • Tiltak og tilbud både

I Røykenhuset 0-23 (PDF) har vi fire avdelinger:

Kontakt Røykenhuset

Åpningstider: 

Mandag - fredag klokken 09.00 - 15.00
Telefon: 31 29 60 00

Post- og besøksadresse:

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Enhetsleder:

Kirsten Blindheim
E-post: