Vi tar imot henvendelser fra barn, ungdom, foreldre, familier og fagpersoner som er bekymret for, eller har spørsmål om, den psykiske helsen til barn og ungdom opp til 23 år.

Psykiske vansker og lidelser hos barn og unge er mer vanlig enn mange tror. Når man opplever at noe er vanskelig, bør man snakke med en voksen som man har tillit til. Røyken kommune har flere hjelpetilbud til barn og ungdom som har psykiske plager. 

Barn og unge opp til 18 år:

Vi tilbyr råd, veiledning og oppfølging ved lettere psykiske plager, eller der man av andre grunner ser behov for forebyggende psykisk helsearbeid.

Vanlige årsaker til at vi blir kontaktet:

  • Samspillsvansker i familien
  • Engstelse
  • Tristhet
  • Sinne
  • Lav selvtillit/selvfølelse
  • Strev i samspill med jevnaldrende
  • Belastninger i familien 

Unge voksne mellom 18 og 23 år: (Lov om kommunale helsetjenester)

Det hender at livet blir vanskelig for alle og man trenger noen å snakke med. For Røyken kommune er det viktig at folk skal få rask hjelp dersom de mener de har behov for det. Det er viktig å få hjelp til å løse vanskene før de blir for belastende.

Det finnes gode verktøy for å bedre de vanskene man opplever og gi god støtte til å gjennomføre de endringene i livet som man ønsker. Det er ikke alltid at man trenger så mange samtaler, men en starthjelp til å komme i gang med egen endringsprosess. Gjennom å kartlegge hva som er viktig for deg i livet ditt og hvilke endringer du trenger hjelp til å gjennomføre kan vi sammen finne ut av hvordan vi best kan støtte deg slik at du får det bedre.

Vi arbeider med mange ulike problemstillinger. For eksempel kan man ta kontakt med oss hvis man har problemer i relasjoner, livsbelastninger, strever med grubling eller bekymring som tar over hverdagen, har dårlig selvfølelse eller har opplevd noe som har vært så skremmende at man har vansker med å fungere i hverdagen.

Pakkeforløp psykisk helse og rus - barn og unge

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

For mer informasjon:

Forløpskoordinator

Brukere i pakkeforløp kan ha behov for en kommunal forløpskoordinator. Forløpskoordinator skal være med på å sikre at spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i Røyken kommune samhandler om utredning, behandling og individuelt tilpasset oppfølging.

Kontaktinformasjon pakkeforløp og forløpskoordinator:

For nærmere informasjon om pakkeforløpene, ta kontakt med koordinerende enhet, Tildelingsenhet for helse, omsorg og bolig v/ IP-ansvarlig Maria Alice Lie mob: 40 911 362.

Kontaktinformasjon

Åpningstid:

09.00 - 15.00

Telefon:

31 29 61 61

Besøks- og postadresse:

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken