Miljøbaserte tjenester skal gjennom miljøarbeid/miljøterapi organisere og legge til rette for forandring og utvikling, slik at barn og unge kan få et trygt og godt oppvekstmiljø i Røyken.

Avdelingen organiserer ulike typer gruppetilbud for barn, unge og familier, og vi treffer barn og unge på varierte arenaer til ulike tider.

De ulike teamene er opptatt av å samarbeide med andre instanser, frivillige, lag, foreninger, foreldre og barne- og ungdomsgruppen. Avdelingen tar også i mot og bosetter nyankomne flyktninger i Røyken kommune.

Disse jobber i miljøbaserte tjenester:

Miljøterapeuter/ miljøarbeidere:

  • Marita Therese Slåtta, team Barne- og ungdomskontakt
  • Kristine Sibbern, team Barne- og ungdomskontakt
  • Stian Sunde, team Barne- og ungdomskontakt
  • Kai Ebbestad, team: Ungdom og fritid
  • Mattias Føreland, team: Ungdom og fritid