Alle barn får tilbud om vaksiner etter det norske vaksinasjonsprogrammet.

Spør helsesøster dersom du lurer på noe eller gå inn på folkehelseinstituttet sine sider.