Generelt om skolehelse

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Skolehelsetjenesten består av helsesøster, fysio- og ergoterapeut samt psykisk helse. Helsesøster utfører helseundersøkelser, rådgivingen med oppfølging, veiledning og helseopplysning, individuelt eller i grupper, og vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.  Helsesøster har «åpen dør», tar imot alle henvendelser og henviser videre ved behov. Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og deltar på bland annet i oppvekstteam.

Barneskole

Alle elever ved skolene i Røyken er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av skolehelsetjenesten, eventuelt henvist videre til rette instans. 

Ungdomsskole

Alle elever ved skolene i Røyken er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av skolehelsetjenesten, eventuelt henvist videre til rette instans. Helsesøster har samtaler med elever på skolen, og i samarbeid med skolen også samtale med elever med høyt fravær. Skolen skal automatisk henvise til helsesøster dersom eleven har mer enn 10 dager fravær.

Helsesøster på skolene

 • Spikkestad barneskole: Anne Kjos Bakke

     Mobil: 904 76 620 E-post:

 • Hyggen barneskole: Jorunn Landsverk

    Mobil: 408 21 989 E-post:

 • Midtbygda barneskole: Ingjerd Landrø Thorvaldsen

    Mobil: 475 08 069 E-post:

 • Sydskogen barneskole: Dina M Vonheim Olsen

    Mobil: 948 18 391 E-post:    

 • Torvbråten barneskole: Mette Sollie Moen

    Mobil: 977 17 509 E-post:

 •   Slemmestad barneskole: Camilla Kjeldsberg

    Mobil: 408 21 983 E-post:

 •  Nærsnes barneskole: Dina M Vonheim Olsen

    Mobil: 948 18 391 E-post:

 •  Frydenlund barneskole: Regis Holt

     Mobil: 919 19 526 E-post:

 •  Spikkestad ungdomsskole: Hilde D Haug

     Mobil: 974 93 325 E-post:

 •  Slemmestad ungdomsskole: Cecilie Myhrer Øiangen

     Mobil: 959 74 276 E-post:

 •  Røyken ungdomsskole: Jorunn Landsverk

     Mobil: 408 21 989 E-post:

 •  Røyken videregående: Ragne Stendal Kaupang

     Mobil: 959 71 803 E-post: