Multisport er et tilbud for barn og unge i skolealder som av ulike årsaker har behov for tilrettelegging av aktivitetene.

Multisport starter opp etter høstferien 2019.

Gjennom Buskerud Idrettskrets er 10.klassinger kurset til å bli Aktiv 365-elever. Ungdomsskoleelevene er aktivitetsledere for deltakerne på Multisport. 

Tilbudet er gratis, og det er ingen påmelding. Her kan deltakerne bare møte opp.

Åpningstid for Multisport:

  • Tirsdager klokken 18.30 - 20.30 i Midtbygdahallen.
  • Klokken 18.30 - 19.30 er det fritt frem for hva man vil gjøre av aktiviteter, der Aktiv 365-elevene er aktivitetsledere.
  • Klokken 19.30 - 20.30 vil det være mer styrte aktiviteter som for eksempel basket, kinball, innebandy og springbrett.

Dette vil også være en arena der foreldrene/foresatte kan treffes.

Multisport er et samarbeid mellom Røykenhuset 0-23, ROS, foreldre og Aktiv 365-elever.

Kontaktinformasjon

Røykenhuset – avdeling Miljøbaserte tjenester

Telefon: 409 07 984

e-post:

Kontaktperson i avdelingen er Kai Ebbestad

Mobil: 906 22 067 eller e-post

Foreldrekontakt:

Cathrine Dahl Oppi, mobil: 454 47 711