Multisport er et tilbud for barn og unge i skolealder som av ulike årsaker har behov for tilrettelegging av aktivitetene.

Multisport starter opp etter høstferien 2018.

Gjennom Buskerud Idrettskrets er 10.klassinger kurset til å bli Aktiv 365-elever. Ungdomsskoleelevene er aktivitetsledere for deltakerne på Multisport. 

Tilbudet er gratis, og det er ingen påmelding. Her kan deltakerne bare møte opp.

Åpningstid for Multisport:

  • Tirsdager klokken 18.00 - 20.00 i Midtbygdahallen.
  • Klokken 18.00 -19.00 er det aktiviteter i Midtbygdahallen, der Aktiv 365-elevene er aktivitetsledere.
  • Klokken 19.00 -20.00 er det tid for litt å spise og drikke. Vi er ute på skoleområdet den siste timen så lenge det er vær til det. Om ikke er vi inne med spill og tegnesaker.

Dette vil også være en arena der foreldrene/foresatte kan treffes.

Multisport er et samarbeid mellom Røykenhuset 0-23, ROS, foreldre og Aktiv 365-elever.

Kontaktinformasjon

Røykenhuset – avdeling Miljøbaserte tjenester

Telefon: 409 07 984

e-post:

Kontaktperson i avdelingen er Kai Ebbestad

Mobil: 906 22 067 eller e-post

Foreldrekontakt:

Cathrine Dahl Oppi, mobil: 454 47 711