I Røyken kommune holdes det ulike veiledningskurs for foreldre.  Les mer om dette og meld dere gjerne på disse gratiskursene.

Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte.

Tilknytningen, det vil si det emosjonelle båndet som dannes mellom barnet og omsorgspersonene, starter i spebarnstiden og utvikler seg gjennom hele barndommen. Trygge barn er mer empatiske, opplever mer glede med foreldrene, søker foreldrene for hjelp når de har det vanskelig og har bedre selvfølelse.

COS-kurs skal støtte foreldre/foresatte til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov de har og hvordan omsorgspersonene kan møte disse behovene på en omsorgsfull måte.

Råd og hjelp til foreldrene

COS-kurset tar for seg følgende temaer:

 • Hvordan observere, tolke og møte barnets behov
 • Hvordan hjelpe barnet til å regulere egne følelser
 • Hvordan håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende
 • Hvordan takle egen frustrasjon i møte med barnet

Når og hvor?

Nye kurs våren 2018 starter i uke 6. Kurset er gruppebasert og går over åtte ganger. Dersom det er mulig oppfordrer vi begge foreldre til å delta.

Dagskurs for foreldre med barn opp til to år:

 • 08. februar
 • 15. februar
 • 22. februar
 • 08. mars
 • 15. mars
 • 22. mars
 • 05. april
 • 12 april

Tidspunkt dagkurs: 09.00 -11.00. Sted: Helsestasjonen ved Røyken rådhus.

Kursholdere dagkurs: Lise Emblem Glasrud og Elin Weltz

Påmeldingsfrist: fredag 26. januar 2018

Det er mulig å ta med barn til og med seks måneder på dagskurset. Dagkurset er for foreldre med barn opp til to år.

Kveldskurs for foreldre med barn i alle aldre:

  • 08. februar
  • 15. februar
  • 22. februar
  • 08. mars
  • 15. mars
  • 22. mars
  • 05. april
  • 12 april

Tidspunkt kveldskurs: 17.00 – 19.00. Sted: Helsestasjonen ved Røyken rådhus.

Kursholdere kveldskurs: Heidi H. Mayi og Siv Marit Lingaas

Påmeldingsfrist: fredag 26. januar 2018

Det er dessverre ikke mulig å ta med barn på kveldskurset. På kveldskurset er det plass til max 14 personer.

Elektronisk påmeldingsskjema

Hvordan kan du få et enda bedre forhold til barnet ditt? Hva slags foreldre ønsker vi å være? Når får vi til det gode samspillet? Hvordan kan vi gjøre mer av det som fungerer?

Som foreldre har vi mange gleder og utfordringer. I en travel hverdag blir det ofte lite tid til å tenke over hvordan vi er som foreldre og hvor viktige vi er for barna våre. Er du nysgjerrig på hvordan du kan få et enda bedre forhold til barnet ditt,  interessert i hvordan du kan støtte og hjelpe barnet ditt til en best mulig utvikling? Vil du vite hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer og har du lyst til å dele egne tanker og erfaringer med andre?

Da kan ICDP foreldrekurs være aktuelt for deg.

Når og hvor?

Kursdager:

 • 11. april
 • 18. april
 • 2. mai
 • 9. mai
 • 16.mai
 • 23. mai

Tidspunkt: Klokken 15.30 - 17.30.  

Kursene holdes på helsestasjonen ved Røyken rådhus.

Hvem er kurset for? 

Dette er et kurs for foreldre med ungdom som ønsker å jobbe med samspillet med ungdommen og med hva som skjer mellom foreldre/barn i forskjellige situasjoner

Gruppene følger et opplegg der ulike temaer blir tatt opp, med hefte "8 temaer for godt samspill" som utgangspunkt.

 • Hva slags foreldre ønsker vi å være?
 • Når får vi til det gode samspillet?
 • Hvordan kan vi gjøre mer av det som fungerer?

Kursholdere:

Ragne S. Kaupang - Telefon: 959 71 803

Jorunn Landsverk - Telefon 408 21 989

Elektronisk påmeldingsskjema

 

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 til 15.00

Telefon

Via servicetorget på telefon 31 29 60 00

E-post

Henvendelser om COS-kurs:

Henvendelser om ICDP-kurs:

Post - og besøksadresse

Røykenhuset 0-23
Katrineåsveien 20
3440 Røyken