Røyken kommune tar imot og bosetter flyktninger etter avtale med statlige myndigheter.

I løpet av året 2018 er Røyken anmodet og vedtatt å ta i mot 15 nyankomne flyktninger. 13 av disse er allerede bosatt og har kommet som overføringsflyktninger direkte fra utlandet.

Flyktningapparatet i Røyken

Ulike instanser er involvert i bosetting av flyktninger i Røyken kommune. Boligkontor og boligstiftelse skaffer og tildeler den første boligen til de nyankomne flyktningene. Røykenhuset har ansatte som forbereder det praktiske rundt bosetting av flyktninger. Miljøarbeidere tar imot våre nye innbyggere og tar dem med til en bolig som er gjort klar for innflytting. Flyktningen blir vist rundt i kommunen, får hjelp til etableringen, bistand med papirer/nødvendige registreringer i starten.  Videre blir flyktningene satt i kontakt med ulike instanser som fastlege, helsestasjon, sykehus, politi, skole/introduksjonsprogram for voksne (Røyken voksenopplæring), NAV i forhold til den økonomiske situasjon, skole og barnehage for de som har barn osv.

Kontaktinformasjon

Flere instanser er involvert i arbeidet med nyankomne flyktninger i Røyken kommune.

Ta kontakt med servicetorget i kommunen for å bli satt over til aktuelle avdeling. Du kan også se i listen nederst på denne siden.

Servicetorget
Mandag til fredag 08.00 - 15.30
Telefon: 31 29 60 00