Familieterapi er en terapiform der dere får hjelp til å løse problemer sammen med familiemedlemmer og andre nære personer.

Familieteamet tilbyr råd og veiledning til foreldre. Dere som foreldre kan komme til oss når det er vanskelig å forstå barnas følelser eller uttrykk. Vi inviterer foreldre inn til en samtale der vi ser på behov og blir enige sammen om hvordan et samarbeid skal se ut.

Flere i familien får hjelp samtidig

Familieterapi er et tilbud der flere i en familie får hjelp samtidig. Utgangspunktet er tankegangen om at alle blir påvirket hvis ett familiemedlem har et problem, og at alle har viktige innspill som må bli hørt for at denne personen skal få det bedre. 

Familieterapi gir familien mulighet til å snakke sammen med en terapeut. Terapeutene har utdanning i familieterapi. De har ekstra kunnskaper om hva relasjoner betyr for hvordan vi mennesker har det psykisk og fysisk, og hvordan vi fungerer sosialt. Familieterapeutene har kunnskap som gjør at de kan arbeide med en person alene, og med familien og nettverket rundt. 

Hjelp til å kommunisere bedre

Familieterapeutene er opptatt av å tenke forebyggende. Vi vet at barn som vokser opp i utrygge relasjoner har en høyere risiko for å utvikle psykiske lidelser senere i livet. 

Dersom en familie får hjelp til å kommunisere bedre, og til å forholde seg til hverandre på en måte som skaper størst mulig trygghet for alle i familien, gir dette et mer robust utgangspunkt for voksenlivet.

Vi tilbyr ikke parterapi i Røyken kommune. Dersom dere som par har behov for dette, ber vi dere ta kontakt med Familievernkontoret i Drammen.