Barn skal leke, lære, le, være sammen med venner og ha det trygt i familien. Når man oppdager at barn sliter kan det være vanskelig å vite hva godt man kan gjøre for dem. Vi er tilgjengelige for alle henvendelser knyttet til barns mentale helse.

Mange av barna vi møter snakker om å:

  • være triste
  • være usikre
  • være nedstemte
  • være engstelige

Andre kan:

  • være urolige
  • gruble mye
  • ha vansker med å passe inn i sosiale sammenhenger.

For barn kan det være utfordrende å sortere og sette ord på ting som er vanskelige for dem. For å møte dette tenker vi det er viktig å snakke et språk barna forstår slik at de får mulighet til å utrykke seg. Videre kan det å legge til rette for andre måter å utrykke seg på være nyttig. Barn i barneskolealder kommer oftest i kontakt med oss gjennom foreldre og lærere.

Vi anbefaler alltid at foreldre og skole samsnakker omkring barnets helse, og lytter til hverandres behov for å søke råd og innspill fra noen utenfor.

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 til 15.00

Telefon

32 29 61 61

Kan også nås via servicetorget på telefon 32 29 60 00

Post/besøksadresse

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken