I familieteamet møter du mange forskjellige faggrupper, som jobber flerfaglig for å hjelpe barn, unge og familie.Det er den kompetanse og ferdigheter den enkelte medarbeider har som avgjør hvilke oppgaver og ansvarsområder han eller hun har.

Torgeir Mjellekås
Avdelingsleder og barnevernspedagog
Tekst………. 

Anne Solbjørg
PMTO terapeut og pedagog
Tekst………. 

Anne C. Scharning
Førskolelærer og familieterapeut
Tekst……….

Siv Marit Lingaas
Klinisk sosionom og familieterapeut
Tekst………. 

Kirsti Brekke
Sosionom og familieterapeut
Tekst………. 

Lise E. Glasrud
Psykiatrisk sykepleier
Tekst……….

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 til 15.00

Telefon

31 29 61 61

Kan også nås via servicetorget på telefon 31 29 60 00

Post/besøksadresse

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken