Til foreldre

Til barn

Til ungdom

Til barnehager og skoler

  • Råd og veiledning
  • Undervisning for personalet om barn og psykisk helse          
  • Foredrag på foreldremøter

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 til 15.00

Telefon

32 29 61 61

Kan også nås via servicetorget på telefon 32 29 60 00

Post/besøksadresse

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken