Familiebaserte tjenester gir direkte hjelp og støtte til barn, ungdom (0-23 år) og deres familier som strever i samspill og kommunikasjon.

Vårt mål er å gi barn, unge og foreldre gode utviklingsmuligheter gjennom familiearbeid og nødvendig psykisk helsearbeid.

Vi vektlegger godt samarbeid med barn, foreldre, nettverk og hjelpeinstanser.

Vi tilbyr råd og veiledning til ungdom – det er viktig for oss at ungdom ikke går med vanskelige tanker uten å få hjelp. Ungdom kan treffe oss på ungdomsskolene og videregående skole, eller ta kontakt med oss direkte.

Vi tilbyr råd og veiledning til foreldre – foreldre kommer til oss når det er vanskelig å forstå et barns følelser eller uttrykk. Vi inviterer foreldre inn til en samtale hvor vi ser på behov og blir enige sammen om hvordan et samarbeid skal se ut.

I tillegg samarbeider vi med skoler og barnehage i Røyken kommune gjennom veiledning og kurs.

Disse jobber i familiebaserte tjenester:

  • Torgeir Mjellekås: avdelingsleder
  • Siv Marit Lingaas: klinisk sosionom og familieterapeut
  • Anne Solbjørg: pedagog og PMTO terapeut
  • Anne Scharning: førskolelærer og familieterapeut
  • Lise Glasrud: klinisk psykiatrisk sykepleier
  • Anne Kristine Lilja: klinisk psykiatrisk sykepleier
  • Anne Jasmin Berg: sykepleier/familieterapeut
  • Hege Mari Johansen, miljøterapeut
  • Heidi Høgelid Mayi: psykolog
  • Tommy Monsen Sotkajærvi: psykolog

Kontaktinformasjon

Åpningstid:

09.00 - 15.00

Telefon:

Avdelingstelefon betjent mandag - torsdag mellom 09.00-10.00 tlf: 40 90 79 85

31 29 60 00 (servicetorget)

Besøks- og postadresse:

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken