Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 til 15.00

Telefon

Ring via servicetorget på telefon 31 29 60 00.

Av hensyn til personvernet ber vi om at henvendelser pr. e-post ikke inneholder sensitive opplysninger.

Post/besøksadresse

Røyken kommune
Barneverntjenesten
Katrineåsveien 20
3440 Røyken