Barneverntjenesten skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme.

Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Det er barneverntjenesten i kommunen som har ansvaret for barnevernet.

Det viktigste for barnevernets arbeide er at det man gjør for å hjelpe familien skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har interesser som går mot hverandre, er det hensynet til barnet som er avgjørende. Dette er nedfelt i barnevernloven.

Hva kan barneverntjenesten hjelpe deg med?

  • gi råd om barneoppdragelse, tilbud til ulike hjelpetiltak, økonomi, fritid med mer
  • henviser og samarbeider med andre instanser i hjelpeapparatet som Barne- og ungdomspsykiatrien, familievernkontoret, ATV, Familiesenteret, NAV, DPS, skoler, barnehager, PPT, helsestasjonen m.m.
  • fritidsaktiviteter og ferietiltak
  • veilede om foreldrerollen
  • gi kortere eller lengre opphold på institusjon, i fosterhjem eller familiehjelp

Informasjon til barn og ungdom

Informasjon til foreldre

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 til 15.00

Telefon

Ring via servicetorget på telefon 31 29 60 00

Av hensyn til personvernet ber vi om at henvendelser pr. e-post ikke inneholder sensitive opplysninger.

Post/besøksadresse

Røyken kommune
Barneverntjenesten
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Barnevernvakta

Telefon: 32 04 65 00

  • Åpningstid: kl 17.00 – 01.00 alle hverdager.
  • Natt til lørdag og søndag kl 17.00 - 02.00