Fosterbarn er som alle andre barn, forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet. Har du ønske om å gjøre en forskjell for noen?

Kan jeg bli fosterhjem?

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Felles for alle fosterhjem er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna. Fosterbarn er som alle andre barn, de kommer med forskjellige behov og uttrykk som trenger forskjellige typer voksne for å møte dem. Noen fosterbarn trenger å være det eneste barnet i familien, noen trenger å være den yngste i barneflokken, noen trenger en enslig fosterforelder og andre igjen at det er en voksen hjemme til enhver tid.

Du kan bli fosterhjem hvis du/dere er:

 • gift, samboende, enslig eller et likekjønnede par
 • med eller uten egne barn
 • norsk eller fra en annen kultur
 • med eller uten dyr

Generelle krav til fosterhjem

Fosterforeldre må tilfredsstille noen krav. De må ha:

 • god vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
 • interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • stabil livssituasjon
 • alminnelig god helse
 • gode samarbeidsevner
 • økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse

Hvordan bli fosterhjem?

Ta en samtale med oss!

Vi ønsker veldig gjerne en samtale med deg hvor vi kan informerer deg om hva det innebærer å være fosterhjem, hvordan det påvirker hverdagen din, økonomiske godtgjørelser og eventuelle konsekvenser for din arbeidssituasjon.

Du kan:

 • ringe oss på 31 29 61 61 (Røykenhuset 0-23)
 • sende mail til oss på mailadresse
 • være med på et informasjonsmøte
 • komme til vårt kontor for en prat

Hvorfor bli fosterhjem for Røyken kommune?

Røyken kommune er en av tre kommuner i landet som er valgt ut til å delta i forsøksordning om ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernfeltet. Forsøket startet den 01.04.16 og varer i fire år i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Forsøket innebærer at Røykenhuset 0-23 har ansvar for å rekruttere, lære opp og veilede fosterhjem med oppdrag for Røyken kommune

Vi tilbyr:

 • opplæring for fosterforeldre
 • regelmessig veiledning
 • tett kontakt og oppfølging
 • fokus på fosterfamiliens øvrige hjemmeboende barn
 • gruppeveiledning sammen med andre fosterforeldre
 • økt individuell veiledning ved behov
 • kurs/fagdager for fosterforeldre
 • årlig brukerundersøkelse for alle fosterhjem
 • arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning
 • forsterkningstiltak i og rundt familiehjemmene etter behov
 • en organisasjon i utvikling med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 til 15.00

Telefon

31 29 61 61

Kan også nås via servicetorget på telefon 31 29 60 00

Av hensyn til personvernet ber vi om at henvendelser pr. e-post ikke inneholder sensitive opplysninger.

Post/besøksadresse

Røyken kommune
Barneverntjenesten
Katrineåsveien 20
3440 Røyken