Det å være et besøkshjem handler om å inkludere barn i et vanlig familieliv. Arbeidet er lønnet og omfatter besøk av barnet eller ungdommen ca. en helg i måneden. Det er av stor betydning at barna/ungdommene møter voksne i en stabil livssituasjon.

Besøkshjemmet behøver ikke bestå av mange familiemedlemmer, man kan være godt kvalifisert om man bor alene. Barnefamilier kan også være besøkshjem. Det er viktig at man har mulighet til å ta et oppdrag for ett til to år, for at tilbudet skal være mest mulig stabilt for barnet eller ungdommen.

For å bli godkjent som besøkshjem, må dere levere tilfredsstillende politiattest. Dette gjelder alle over 18 år i husstanden.

Ta kontakt med Røykenhuset 0-23 for mer informasjon. 

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Telefon: 31 29 61 61

E-post: