Som barn skal du ha det godt hjemme. Du skal kjenne deg trygg og merke at de voksne du bor sammen med er glad i deg.

Barnevernet kan hjelpe barn og deres familier som har det vanskelig. Noen ganger kan mamma eller pappa ha det veldig vondt og vanskelig inni seg. Det kan også være at de krangler veldig mye, drikker mye alkohol eller bruker piller eller andre ting som gjør at de forandrer seg veldig. De kan ha problemer som gjør at de ikke klarer å passe godt nok på deg. Andre ganger kan det være at du blir mobbet, krangler med andre barn eller hjemme, eller at du ikke har det så bra som du skal.

Vi kan kontaktes ved at du:

 • Ringer på telefonnummer 31 29 61 61
 • Skriver mail til
 • Ber en voksen hjelpe deg, som for eksempel læreren eller treneren din, helsesøster eller en annen voksen som du stoler på 
 • Voksne kan også ta kontakt med oss for å be om hjelp, eller si i fra dersom de tenker at et barn trenger hjelp til å få det bedre.

Vi pleier å snakke først med mammaer og pappaer. Hvis du kommer til oss uten foreldre, vil vi avtale med deg hvordan og når vi snakker med dem. Vi vil snakke med deg om hvordan du har det og hvordan vi best kan hjelpe deg. Ofte snakker vi også med læreren din og andre som kan være med å fortelle hvordan de tror du har det.

Ofte ønsker også de voksne i familien hjelp for at dere skal få det bedre.

Eksempler på hjelp kan være:

 • En person som kommer hjem og gir foreldrene dine råd om hva de kan gjøre så du får det bedre (familieveiledning).
 • Noen å snakke med
 • Ulike tiltak som kan gjøre at fritiden din blir bedre
 • En gruppe med barn som gjør hyggelige aktiviteter sammen (støttekontaktgruppe).
 • En familie du kan være hos noen helger etter at dere har blitt kjent med hverandre (besøkshjem)

Men vi kan også sammen finne på noe annet som kan hjelpe.

Det er ikke alltid vi som kan hjelpe deg og familien din best. Da kan vi snakke med andre som kan hjelpe på en bedre måte.

Hvis du har det veldig vanskelig hjemme, kan det hende at det ikke blir bedre selv om vi hjelper til. Da må vi se om det vil være best for deg om du bor et annet sted enn hjemme. Det kan være hjemme hos en annen familie som passer på deg som om du var deres barn (fosterhjem). Noen ganger bor barn sammen med tre – fem andre barn i et hus. Her jobber det voksne som passer på barna (institusjon). Barna går på skole i nærheten av institusjonen og driver med vanlige fritidsaktiviteter.

Både barn som bor i fosterhjem og på institusjon pleier å få besøk av familien sin eller dra hjem på besøk.

Vi vil alltid høre på dine meninger, men noen ganger kan vi ikke gjøre akkurat som du ønsker.

Klage

Er du over 15 år har du lik rett som mamma og pappa til å klage på det vi bestemmer. Da kan du ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med å skrive klagen. Hvis vi ikke forandrer mening, skal vi noen ganger sende den til et sted (fylkesmannen) som sjekker om barnevernet gjør det de skal. Fylkesmannen må bestemme seg for om de er enige eller uenige med deg og/eller foreldrene dine.

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 til 15.00

Telefon

Ring via servicetorget på telefon 31 29 60 00

Av hensyn til personvernet ber vi om at henvendelser pr. e-post ikke inneholder sensitive opplysninger.

Post/besøksadresse

Røyken kommune
Barneverntjenesten
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Barnevernvakta

Telefon: 32 04 65 00

 • Åpningstid: kl 17.00 – 01.00 alle hverdager.
 • Natt til lørdag og søndag kl 17.00 - 02.00