Bufetat har ansvaret for å utrede adoptivsøkere.

Når Bufetat har mottatt søknaden med vedlegg og attester, vil fosterhjemtjenesten i regionen bli bedt om å utrede søkere og utarbeide en sosialrapport.

Stebarnsadopsjon, kontakt Røykenhuset 0-23.

Telefon: 32 29 61 61 eller mail: