BUK er en oppsøkende tjeneste som skal jobbe forebyggende med barn og ungdom i Røyken kommune. Det vil si at vi er tilstede der hvor barn og ungdom oppholder seg på skole og i fritiden.

Vi oppsøker barn og ungdom i friminutt, fritimer og på ulike fritidsaktiviteter. Vi legger til rette for individuelle samtaler og gruppeaktivitet. Vi i BUK har et tett samarbeid med andre hjelpeinstanser i kommunen, for eksempel helsesøstre, psykisk helse, skole og politi. Vi er godt kjent med hvordan de jobber og kan være behjelpelige med å ta kontakt. Vi i BUK har taushetsplikt og opplysningsplikt på lik linje med andre helsetjenester. Det vil si at vi ikke kan gå videre med informasjonen vi får, med mindre det er fare for liv og helse, eller ved et gitt samtykke fra den det gjelder.

Målgruppe

Primært barn og unge i alderen 10-20 år.

HOVEDMÅL

Tidlig intervensjon og identifisering av negativ utvikling

Dette arbeidet innebærer å oppsøke, og komme i kontakt med barn og ungdom på deres viktigste arena utenom hjemmet, hovedsakelig skolen. Vi ønsker å komme i kontakt med risikogrupper i kommunen.

Forebyggende arbeid i overgangene mellom barne-, ungdom- og videregående skoler

Dette arbeidet innebærer å informere barn og unge om temaer som mobbing, nettvett, vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, rus og andre aktuelle temaer. Barna og ungdommen skal vite hvem de kan snakke med om vanskelige temaer og hvordan kommunen kan hjelpe dem. I dette arbeide er det også viktig at foreldre informeres og vet hvor de kan søke hjelp.

Bidra til å skape gode alternative samlingsarenaer for barn og ungdom

Dette arbeidet vil foregå etter skoletid og vil foregå på utvalgte og nødvendige områder i kommunen for eksempel fritidsarenaer, ungdomsklubber, ulike møte- og oppholdssteder. Vi vurderer det også som viktig at BUK er bidragsytere i forbindelse med arrangementer ungdommen selv står for, og faste tilbud for barn og ungdom i kommunen. En viktig oppgave for oss vil være å lytte til ungdommene i forhold til hva de tenker og har behov for. Vi vil også være ungdommens stemme inn i andre voksenstyrte arenaer, og forsøke å bidra til at ungdommen blir hørt.

Kontaktinformasjon

Telefon: 906 58 507