Ideen om en app som skal redusere ensomhet blant unge gikk til topps i Innovation Camp. Nå har kommunestyret bevilget 200.000 kroner til arbeidet med å utvikle appen Wassup.

I tillegg bidrar kommunen med 150.000 kroner i utviklingsmidler fra nærings- og oppvekstsektoren. Det skal også søkes om støtte fra ekstern kilder.

App mot ensomhet

7. februar 2018 var over 80 elever fra hele Buskerud samlet til finale i Innovation Camp. Dette er en idékonkurranse for elever på 9. trinn i regi av Ungt Entreprenørskap Buskerud.

Fire 9.klassinger fra Røyken ungdomsskole klatret helt til topps i konkurransen, og vant både «Mest innovative produkt» og hovedpremien «Mest innovative idé».

Aneya Saint-Victor, Jostein Lian, Mia Gram Olsen og Johan Vatn står bak elevbedriften Wassup! EB, og deres idé er en app som samler sosiale aktiviteter og tilbud for ungdom.

- Det er mye ensomhet blant ungdom. Ideen vår er en app som samler ulike aktiviteter og arrangementer for å bidra til mindre ensomhet, forklarer Mia.

- Her kan alle legge inn arrangementer og få en oversikt. En slags digital oppslagstavle, legger Johan til.

Feiret: Aneya Saint-Victor, Jostein Lian, Mia Gram Olsen og Johan Vatn og medelevene på Røyken ungdomsskole feiret seieren i Innovation Camp.Nå har kommunestyret bevilget midler til å starte arbeidet med å utvikle appen Wassup.

Fra idé til virkelig produkt?

Juryen i Innovation Camp berømmet Wassup for en idé som kan løse en samfunnsmessig utfordring og redusere ensomhet for ungdom mellom 13 og 17 år.

Politikerne i Røyken mener dette produktet er innovativt, positivt og viktig. Lokalpolitikerne ser at denne appen kan bidra til at flere ungdommer får kjennskap til aktiviteter og felles arenaer i nærområdet, og at den kan bidra til å demme opp for utenforskap og ensomhet. Kommunestyrets vedtak om å støtte utviklingen av appen økonomisk er et skritt i retning av å realisere appen.