Vet du om steder med kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, parkslirekne eller rynkerose i Røyken? Da håper vi du tipser oss. I sommer ønsker Røyken kommune å gjøre en jobb for å bli kvitt disse fremmede planteartene.

Fremmede arter er arter som har fått menneskelig hjelp til å spre seg inn i områder der de ikke hører naturlig hjemme. Fremmede skadelige arter er en av de viktigste årsakene til reduksjon av naturmangfoldet.

Kan true plante- og dyrelivet

En del av de fremmede planteartene sprer seg aggressivt og kan fortrenge våre hjemmehørende plantearter. Noen av disse plantene kan til og med endre livsmiljøet og naturen der de etablerer seg, og på den måten true både plantelivet, insekter, dyr og fugler.

135 fremmede plantearter har blitt plassert på Artsdatabankens svarteliste fordi de utgjør en høy risiko. 

Vi trenger tips fra deg

Kommunen ønsker nå å gjøre en jobb for å begrense omfanget av de mest aggressive fremmede planteartene i Røyken.

Vi vil derfor i løpet av sommeren gå inn og fjerne forekomster av kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, parkslirekne og rynkerose. For å kunne gjøre dette er vi avhengige av tips fra publikum.

Vi ønsker derfor at dere melder fra dersom dere oppdager forekomster av disse artene. Tipsene må inneholde så nøyaktig stedsbeskrivelse som mulig, slik at vi finner fram. Kommunen vil først og fremst fjerne fremmede arter som befinner seg i utmark. Planter som står i hagen må dere bekjempe selv.

Send tips på e-post til eller ring telefon til 941 41 978

 

Kjempebjørnekjeks:

Fra å være et eksotisk innslag i hager er kjempebjørnekjeks blitt et ugress som kan danne store bestander. Kjempebjørnekjeks er godt etablert i deler av Sørøst-Norge og er i spredning i andre landsdeler. Kjempebjørnekjeks fortrenger hjemlige arter og endrer naturtypene den invaderer. Plantesaften inneholder en gift som utgjør en helserisiko for mennesker og dyr. Les mer om kjempebjørnekjeks.

 

Kjempespringfrø:

Dette er en ettårig og storvokst art som er innført som prydplante. Den kan danne svært tette bestander som skygger ut og fortrenger stedegne arter. Populasjonene kan imidlertid variere mye i størrelse fra år til år, og effektene av arten kan følgelig også variere. Arten finnes nå over hele landet, spesielt langs kysten. Les mer om kjempespringfrø

 

Parkslirekne:

En gang var parkslirekne en spennende nykommer i hagene, der den fort vokser seg litt for stor. Fra utkast fra hager er den blitt spredt særlig i kyst- og fjordstrøk. Her blir den stadig vanligere. Parkslirekne kan i løpet av få år danne store bestander som fortrenger hjemlige arter. Det enorme strøfallet endrer også jordsmonnets struktur og sammensetning. Les mer om parkslirekne

 

Rynkerose:

Rynkerose plantes som prydbusk i hager, men har også fått stor anvendelse i beplantninger langs veier og rundt anlegg. Herfra spres den til omgivelsene. I tillegg kommer den trolig også inn spontant langs kysten fra Vest-Sverige og Danmark. Rynkerose vokser raskt, og den kan på få år danne store bestander som fortrenger hjemlige arter, både vanlige og mer sårbare. Dette gjelder spesielt i åpen havstrandvegetasjon. Les mer om rynkerose

.