Torsdag 19.oktober er det klart for en ny runde med helsekafé på Røykenbadet. Tema er: Helse i media - hva skal vi tro på?

Helsekafeen er en møteplass for diskusjoner, interessante foredrag og morsomme aktiviteter. Her kan deltakerne få veiledning om aktuelle helsefremmende temaer og dele erfaringer.

Tid: Torsdag 19. oktober klokken 12.00 – 14.00.

Sted: Røykenbadet, Bassengveien 1, 3430 Røyken.

Tilbudet er gratis. Det er bare å møte opp.

Helsekafeen er et samarbeid mellom Forebyggende team for seniorer i Røyken kommune og Frisklivssentralen i Hurum og Røyken. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kreftkoordinator, demenskoordinator, psykisk helsetjeneste og psykososialt team. Frivillige lag og foreninger vil også delta aktivt i tilbudet.

Høstens program for helsekafeen:

Dato

Partallsuker

Program

Kl. 12.00 - 14.00

7.september

Livsglede v/ Astrid Nøklebye Heiberg

21.september

Aktiv glede i naturen

«Golf Grønn Glede» v/ Kjekstad Golfklubb», «Ut på tur Hurum og   Røyken» v/ DNTs lokale turgruppe og «Friskliv Senior»

5.oktober

Bra mat på tvers av alder og kulturer

19.oktober

Helse i media: Hva skal vi tro på?

2.november

Kan du stå på ETT ben? Foreleser er Astrid Bergland, professor  på høgskolen i Oslo og Akershus

16.november

En god natts zZ-øvn!

30.november

Tipp, topp tommel opp? Om å mestre hverdagen når dalene blir  litt større enn bølgene...

Foreleser er Birgit Hvesser, psykososialt team

14.desember

Julequiz og førjulsaktiviteter