Torsdag 30. november er det klart for en ny runde med helsekafé på Røykenbadet. Tema er hvordan vi mestrer hverdagen, og hvorfor sosial støtte og kontakt er viktig for mennesker.

30. november vil Erik Bekkevar, Hege Myrvoll og Birgit Hvesser (Psykososial team i Røyken kommune) komme på helsekafeen og snakke om temaet «Livet er ikke en rett strek - hvordan mestre hverdagen?»

Det blir en dag med praktiske oppgaver, god dialog og muligheter til å diskutere hvorfor sosial støtte og kontakt er viktig for mennesker.

Helsekafeen er en møteplass for diskusjoner, interessante foredrag og morsomme aktiviteter. Her kan deltakerne få veiledning om aktuelle helsefremmende temaer og dele erfaringer.

Tid: Torsdag 30. november klokken 12.00 – 14.00.

Sted: Røykenbadet, Bassengveien 1, 3430 Røyken.

Tilbudet er gratis. Det er bare å møte opp.

Helsekafeen er et samarbeid mellom Forebyggende team for seniorer i Røyken kommune og Frisklivssentralen i Hurum og Røyken. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kreftkoordinator, demenskoordinator, psykisk helsetjeneste og psykososialt team. Frivillige lag og foreninger vil også delta aktivt i tilbudet.

Høstens program for helsekafeen:

Dato

Partallsuker

Program

Kl. 12.00 - 14.00

7.september

Livsglede v/ Astrid Nøklebye Heiberg

21.september

Aktiv glede i naturen

«Golf Grønn Glede» v/ Kjekstad Golfklubb», «Ut på tur Hurum og   Røyken» v/ DNTs lokale turgruppe og «Friskliv Senior»

5.oktober

Bra mat på tvers av alder og kulturer

19.oktober

Helse i media: Hva skal vi tro på?

2.november

Kan du stå på ETT ben? Foreleser er Astrid Bergland, professor  på høgskolen i Oslo og Akershus

16.november

En god natts zZ-øvn!

30.november

Tipp topp tommel opp? Om å mestre hverdagen når dalene blir litt større enn bølgene...

14.desember

Julequiz og førjulsaktiviteter