Har du planer om å bygge garasje, tilbygg, terrasse, bod eller lignende på eiendommen din? Byggesak har veiledningsmøte mandag 8. april fra klokken 17.00 - 19.00.

Veiledningsmøtet er på Røyken brannstasjon.

Mindre tiltak

Tilbudet er for deg som tiltakshaver som vurderer å utføre mindre tiltak (garasje, tilbygg, terrasse, bod og lignende) på egen eiendom og trenger råd og veiledning.

Vi ønsker at du tar med følgende til veiledningen:

 • Ta med ett kart hvor du tegner inn/markerer hvor du ønsker deg å bygge.
 • Om du har kan du ta med tegninger/brosjyrer over hva du ønsker å bygge.
 • Det kan være lurt å gjøre klart konkrete spørsmål til oss.
 • Ta med noe å notere på og med.

Hva kan du forvente veiledning om?

 • Opplysninger om din eiendom (grenser, størrelse).
 • Opplysninger om planstatus på din eiendom (om den er regulert, hvilke begrensninger planen gir, hva eiendommen din kan brukes til).
 • Om du må søke før du bygger.
 • Om du kan søke selv.
 • Om du må ha en ansvarlig søker.
 • Hvilken saksbehandlingstid du kan forvente deg.
 • Må du betale gebyr? I så fall hvilket gebyr du kan forvente deg.

For å sikre at flest mulig kan få veiledning denne kvelden, vil det ikke kunne forventes mer enn 10-15 min veiledning per kunde. Dersom du har planer om større tiltak, vil vi anbefale at du bestiller en forhåndskonferanse hos oss. Da får du en hel time og vi vil ha gjort oss kjent med din eiendom på forhånd.

Meld deg på

Vi ønsker at de som er interessert melder seg på veiledningsmøtet via epost:

Dersom interessen er stor, setter vi opp et ekstra veiledningsmøte en annen kveld.