Tirsdag 11. desember vedtok kommunestyret budsjett for 2019 og økonomi- og handlingsplan 2019-2022. Dette er det aller siste budsjettet for Røyken som egen kommune.

Fra 1. januar 2020 går Røyken, Hurum og Asker sammen og danner Asker kommune. Budsjett 2019 og økonomi- og handlingsplan 2019-2022 er dermed det siste kommunestyret vedtar på vegne av Røyken kommune.

Flertall for H, V og KrFs forslag

5. november la rådmannen frem forslag til budsjett og økonomi- og handlingsplan. Partiene leverte deretter inn sine endringsforslag. Saken ble behandlet i kommunestyret tirsdag 11. desember.

Det er 27 representanter i kommunestyret i Røyken.

Rådmannens forslag med endringsforslag fra flertallspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti  ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer.

Her kan du lese de andre partienes endringsforslag:

Arbeiderpartiet (falt med 7 mot 20 stemmer)

Fremskrittspartiet (falt med 3 mot 24 stemmer)

Miljøpartiet De Grønne (falt med 2 mot 25 stemmer)

Sosialistisk Venstreparti (falt med 1 mot 26 stemmer)

Illustrasjon: Asplan Viak