Torsdag 7. september er det valgmøte i Sekkefabrikken. Temaene er samferdsel, miljø og helse. Partiene stiller med sine stortingskandidater fra Buskerud.

Møtet starter klokken 18.00 og varer til 21.00.

Disse politikerne stiller:

Arbeiderpartiet: Masud Gharahkani, 3. kandidat

Fremskrittspartiet: Jon Engen-Helgheim, 2. kandidat

Høyre: Trond Helleland, 1. kandidat

Kristelig Folkeparti: Jostein Rensel, 1. kandidat

Miljøpartiet De Grønne: Ståle Sørensen, 1. kandidat

Rødt: Jørgen Wilhelmsen, 1. kandidat

Senterpartiet: Per Olaf Lundteigen, 1. kandidat

SV: Arne Nævra, 1. kandidat

Venstre: Rebekka Borsch, 1. kandidat

Svein Ove Isaksen, redakør i Røyken og Hurums Avis, er debattleder. Folk i salen blir oppfordret til å komme med spørsmål.