Neste år skal Statens vegvesen rehabilitere tre tunneler på rv. 23 i Røyken og Hurum. Tunnelene blir kvelds- og nattestengt i perioder.

Tunnelene det gjelder er Elgskauåstunnelen, Stampeleinåstunnelen og Merraskottunnelen.

På landsbasis er det 200 riksveitunneler som omfattes av det nasjonale utbedringsprogrammet. I region sør er det totalt 32 tunneler som skal utbedres.

Arbeidene med tunnelene på rv. 23 blir utført i tre faser.

Fase 0: februar – midten av april

Statens vegvesen starter rehabiliteringsarbeidene på rv. 23 rundt 1. februar 2018. Frem til midten av april vil arbeidene foregå utenfor de tre tunnelene. Det vil si at både Elgskauåstunnelen, Stampeleinåstunnelen og Merraskottunnelen vil være åpne for gjennomkjøring.

Fase 1: midten av april – ut juni/begynnelsen av juli

I april begynner arbeidene inne i de tre tunnelene. Tunnelene blir kvelds- og nattestengt fra kl. 19.00 til kl. 06.00 frem til juni/juli 2018. Adkomst til Follestad industriområde om kvelden og natten blir via Sætre. Det blir ingen rehabiliteringsarbeider i fellesferien.

Fase 2: august – oktober/november

Etter fellesferien begynner arbeidene i Elgskauåstunnelen. Elgskauåstunnelen vil i perioden august – oktober/november være stengt fra kl. 19.00 til kl. 06.00. Adkomst til Follestad industriområde etter kl. 19.00 via Sætre.

Det legges opp til at rehabiliteringsarbeidene i all hovedsak gjennomføres med kvelds- og nattestenginger. Dermed blir det mindre belastning for lokalmiljøet langs omkjøringsveiene. Rehabiliteringsarbeidene er planlagt ferdig i løpet av høsten 2018.

Gjennomgangstrafikk for tyngre kjøretøy skal ledes via Oslo med nødvendig skilting i Follo og Drammen. Lokaltrafikk med tyngre kjøretøy til bedrifter i Røyken og Hurum vil være unntatt fra dette.

Noen av tiltakene som skal utføres i Merraskottunnelen:

 • Bygging av to nye tekniske bygg
 • Anlegging av havari- og servicelommer utenfor tunnelen
 • Utskifting av belysning, kabler og kabelstiger
 • Installering av ledlys
 • Installering av videoovervåkning og nye nødstasjoner
 • Montering av kamera ved fjernstyrte bommer
 • Etablering av dobbelt rødt blinksignal på hver side av tunnelen og bommen

Noen av tiltakene som skal utføres i Elgskauåstunnelen:

 • Ombygging av to tekniske rom i tunnelen
 • Anlegging av havari- og servicelommer utenfor tunnelen
 • Utskifting av belysning, kabler og kabelstiger
 • Installering av ledelys
 • Montering av nye nødstasjoner
 • Installering av videoovervåkning i tunnel- og portalområdene
 • Montering av nye vifter
 • Montering av kamera ved fjernstyrte bommer
 • Etablering av dobbelt rødt blinksignal og bom på hver side av tunnelen

Tiltak som skal utføres i Stampeleinåstunnelen:

 • Utskifting av belysning, kabler og kabelstiger