For å unngå problemer ved skolestart, har Asker kommune besluttet å utsette deler av innføringen av det oppvekstadministrative IKT-systemet Vigilo for skolene i nye Asker (Hurum, Røyken og Asker). Utsettelsen gjelder ikke barnehagene i de tre kommunene.

Vigilo er et system som gir oppvekstsektoren en rekke digitale verktøy i hverdagen - blant annet timeplanlegging, kommunikasjonsverktøy og fraværsføring. Systemet ble anskaffet i 2018 for å få på plass et helhetlig administrasjonssystem for oppvekstsektoren i nye Asker.

- Gjennom uttesting, igangsetting, kvalitetssjekk, akseptansetesting og risikovurdering underveis, har vi nå  konkludert med at vi ikke kan lansere Vigilo for skolen slik vi ønsket, gitt hvordan verktøyet fungerer i dag. Vi mener det per i dag er for stor risiko for problemer for skolene ved skolestart, sier Kai Lund, oppvekstdirektør i Asker og nye Asker.

Lund påpeker at det ikke er første gangen slike omfattende systemer innføres.

-  Vi vet det er kjempekrevende med mange brukere. Og vi har, basert på erfaringer og risikoanalyser, sørget for back up. Det betyr at skolene i de tre kommunene vil fortsette med de eksisterende løsningene de har - som itslearning, Fronter, Transponder, Oppad og WIS inntil videre. Disse kjente systemene vil være klar til bruk innen skolestart, sier han.

Dette betyr at kommunikasjonen med de foresatte, inntil videre, vil fungere slik det gjorde sist skoleår og i de samme kanalene.

- Vi utsetter innføring av Vigilo inntil vi er trygge på at det fungerer stabilt og som forventet. Dette er det leverandøren som har ansvar for, og vi har kontinuerlige god dialog og kontakt med dem, sier han. 

Gjennom arbeidet med bygging av ny kommune har man på IKT-feltet fulgt prinsippet med å sikre stabil drift og gjøre digitalt løft der det er mulig.

- Når vi nå ser at det er fare for problemer med dette systemet ved skolestart, legger vi vekt på stabil drift for å sikre en forutsigbar start på skoleåret for alle parter, sier oppvekstdirektøren. 

Han understreker at Vigilo, når det er endelig innført,  vil bli et digitalt løft for skolen i hele den nye kommunen.

-  Målet var 1. august for å være klar til skolestart. Nå utsetter vi. Dette er selvsagt uheldig, det er ikke slik vi ønsket det, men det er bedre å utsette enn å kjøre på og risikere problemer for alle brukerne i en travel skoleoppstart, sier han. 

For foresatte som har barn både i skole og barnehage, er det kun kommunikasjonsløsningen mot barnehagene som skal brukes.