Tirsdag 21. november var det møte i ungdommens kommunestyret. Her fikk ungdommene blant annet vite at snøparken på Gleinåsen etter planen bli ferdigstilt til sesongen 2018/2019.

I møtet svarte ordfører Eva Norén Eriksen på flere interpellasjoner fra ungdomsskoleelevene - blant annet om slalåmbakken på Gleinåsen, gangveier og veilys, kjøpesenter på Spikkestad og hvilke tiltak kommunen kan gjennomføre for å forebygge ensomhet. Ifølge den nylig gjennomførte ungdataundersøkelsen føler mange ungdom i Røyken seg ensomme.

Her kan du se interpellasjonene og ordførerens svar

 

Representantene fra Spikkestad ungdomsskole la frem to resolusjoner som ble enstemmig vedtatt. De sendes fra ungdommens kommunestyre til administrasjonen for utredning før de behandles i kommunestyret. Resolusjonene gjelder psykisk helse og helsesøsterdekning og leksefrie skoler i kommunen.

To resolusjoner fra Røyken ungdomsskole om underveisvurdering uten karakter og klassemiljøtime ble ikke vedtatt.

Her kan du se alle resolusjonene og sakslisten som ble behandlet i ungdommens kommunestyret.