Røyken kommune blir del av nye Asker kommune fra nyttår, men nåværende Røyken kommune fordeler TT-kort for 2020. Det vil imidlertid ikke være mulig for nye brukere i Røyken å søke TT-kort i 2020,  da vi ikke har ledige TT-kvoter.

Brukere i Røyken som har TT-kort som er gyldig ut 2020 blir ikke berørt av dette.

Det er foreløpig uklart hvordan organiseringen av TT-ordningen i nye Asker kommune blir fra 2021.