Veldig fornøyd, ganske fornøyd, litt misfornøyd eller veldig misfornøyd med hjelpen du fikk? Nå har servicetorget satt opp en tilfredshetsmåler.

Du har kanskje sett dem i sikkerhetskontrollen på flyplasser eller andre steder. Mange serviceinstitusjoner har såkalte tilfredshetsmålere, der kundene kan trykke på smilefjes eller surt fjes som en tilbakemelding på servicen. Nå har servicetorget på Røyken rådhus tatt i bruk en slik tilfredshetsmåler.

- Vi ønsker å vite hvor fornøyde innbyggerne er med sin henvendelse til servicetorgets skranketjeneste. Derfor har vi satt opp en tilfredshetsmåler der de besøkende kan score henvendelsen, forteller Frode Kroken, enhetsleder for servicetorget og IKT- drift.

Han forteller at tilbakemeldingene blir analysert og at servicetorget vil sette inn eventuelle tiltak.