Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer i Røyken ble vedtatt i kommunestyremøtet den 14.desember 2017.

Gjellumstua på Hernestangen

Denne temaplanen skal ligge til grunn for kommunens videre arbeid med kulturminner og være et verktøy for å gjøre kulturminnene i kommunen mer kjent i befolkningen.

Se på temaplan for kulturminner og kulturmiljøer i Røyken

Se på kartet

Hvis du ønsker informasjon om din eiendoms vernestatus, send e-post med eiendommens gårds- og bruksnummer til

Bygninger med vernestatus "C" er tatt ut av temaplanen.

Les kommunestyrets vedtaket