13. juni var det temamøte om rv.23 i Røyken rådhus. Her kan du se opptak av møtet og lese presentasjonene som ble holdt.

Rv. 23 er en sentral transportåre både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er imidlertid en del utfordringer knyttet til fremkommelighet, sikkerhet i Oslofjordtunnelen og nærmiljøulemper på strekningen mellom Dagslett i Røyken til påkobling E18 i Lier.

Formålet med temamøtet 13. juni var å mobilisere rundt rv. 23 mot kommende rullering av Nasjonal Transportplan (NTP). Finansieringen er delvis på plass i inneværende NTP.

Representanter fra blant annet næringslivet, veivesenet, departementet og Røyken, Hurum og Lier kommuner var med på temamøtet om rv. 23.  

Her kan du se videoopptak av møtet

Her kan du lese presentasjonene fra møtet:

Program for temamøtet

Asko - infrastruktur

E134 Haukelivegen

Multikonsult - skisse rv. 23

Ruter - kollektivtilbud rv. 23

Statens vegvesen - status og fremdrift

Statens vegvesen - rv. 23s rolle og kommende NTP-rullering

Statens vegvesen - Oslofjordkryssingen