For mange er julen en hyggelig høytid, men det er viktig å huske på at for andre er dette en ensom og vanskelig tid.

I fjor gjennomførte Unicef en landsdekkende undersøkelse der en av fem svarte at de opplever ensomhet eller utenforskap i julen. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført i år. Her svarer 13 prosent at de gruer seg til juledagene. Det tilsvarer 528.000 nordmenn over 18 år.

Unge og eldre

Det kan være flere og sammensatte årsaker til at 20 prosent av oss har følt seg ensomme i julen. Kanskje har man ingen partner, nær familie eller venner - kanskje har man vært gjennom samlivsbrudd og brutte familietradisjoner eller savner noen som ikke er her lenger. 

Derfor kan julen være vond og ensom, og undersøkelsene fra UNICEF viser at både unge og eldre føler seg ensomme i julen.  Det store familie- og lykkefokuset rundt julehøytiden kan forverre denne ensomhetsfølelsen.

Vis at du bryr deg

Vet du om et familiemedlem, en kollega, en venn eller nabo som gruer seg til jul? Vi oppfordrer alle til å glede noen med omsorg, oppmerksomhet og tilstedeværelse. Hva med å invitere til en kaffeprat, dra på besøk, ta en telefonsamtale eller gjøre noe annet hyggelig for å vise at du bryr deg? Din omtanke kan bety uendelig mye.

Medmennesker

Vi vil rose initiativtakerne bak «Alternativ Jul» i Røyken. Søskenparet Espen Jørgensen og Unn Cecilie Raastad inviterer til julemiddag på Høyenhall for alle som ikke har familie eller andre å feire julaften med. Søskenparets familier stiller også opp som frivillige på julemiddagen. Sammen ønsker de å bidra til en hyggelig kveld for noen som kanskje ville vært alene på julaften. Takk for at dere viser raushet, omtanke og er gode medmennesker!

Alt godt for det nye året

2017 går mot slutten. Vi ønsker alle våre innbyggere, ansatte og samarbeidspartnere god jul og alt godt for det nye året.

Hilsen ordfører Eva Norén Eriksen og rådmann Per Morstad.

Foto: Morten Flaten