Entreprenøren har varslet at arbeidet med den nye skolen er forsinket. Sydskogen skole åpner derfor til skolestart 2019.

Etter planen skulle den nye skolen stå klar i mars 2019.

- Entreprenøren har varslet fristforlengelse. Styringsgruppen har behandlet saken, og det planlegges nå med en utsatt overlevering, forteller Ola Mæhlum, daglig leder i Røyken Eiendom AS.

Sydskogen skole blir dermed ferdig til bruk fra skolestart i august 2019.

Forsinkelsen påvirker trolig også byggingen av Torvbråten skole, fordi elevene fra Torvbråten skal bruke de samme midlertidige lokalene som Sydskogen-elevene nå benytter.

- Torvbråten skole vil derfor også bli noe forsinket og forventes ferdig senest til jul 2020. Vi jobber for at det kan bli tidligere, sier Mæhlum.

Han understreker at forsinkelsen ved Sydskogen skole ikke medfører økte utgifter for Røyken Eiendom AS eller Røyken kommune.

 

Illustrasjon: Arkitektkontoret Tegn_3.