Torsdag 8. juni vedtok Stortinget formelt at Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune slås sammen fra 1. januar 2020.

Stortinget vedtok også at fylkene Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen fra 1. januar 2020. Nye Asker kommune blir dermed del av en ny stor region - region Viken.

Les mer på nettsiden for nye Asker.