Vil du søke Røyken kommunes kulturstipend eller idrettsstipend for 2019, eller har du forslag på kandidater til kommunens kulturpris?

Røyken kommunes kulturstipend og idrettsstipend 2019

Kulturstipendet og idrettsstipendet tildeles barn og ungdom under 21 år. Ved siden av å ha gjort seg bemerket i sitt arbeid med kultur eller idrett, skal det vises til ytterligere studieplaner eller spesialisering innen kulturfaget eller idrettsfaget. Søkerne må være hjemmehørende i Røyken.

Begge stipendene er på 20.000 kroner, samt et kunstverk av en billedkunstner.

Send søknad til kulturavdelingen i Røyken kommune via e-post:

Søknadsfrist: 14. januar 2019.

Røyken kommunes kulturpris 2019

Kulturprisen tildeles en person, et lag, forening eller institusjon som over lengre eller kortere tid har gjort en stor kulturell innsats i kommunen. Forslag på kandidater kan sendes av enkeltpersoner eller foreninger. Forslaget skal være begrunnet.

Prisen er i polert granitt med vinnerens navn inngravert. I tillegg følger det med en håndlaget diplom.

Send forslag på kandidat til kulturavdelingen i Røyken kommune via epost:  

Forslagsfrist: 14. januar 2019.