Røykenveien stenges på strekningen Brynsholm - Stokkersmia fra 30. juli - 13.august

Røykenveien (fylkesveg 167) skal stenges mellom Brynsholm (krysset med Slemmestadveien i Grodalen) og Stokkersmia (ned mot Heggedal hovedgård i Asker kommune) fra 30. juli kl.18.00 og frem til 13. august kl.23.00. Statens vegvesen skal foreta veiarbeid (rassikring) på strekningen. Omkjøring ved Slemmestadveien. Se på området markert med kryss på Statens vegvesen kart.

Vi minner om at:

Det kjøres buss for tog mellom Spikkestad og Asker i perioden 1. juli til og med 16. august på grunn av ombygging ved Heggedal stasjon. Les mer fra Bane NOR

Underlandsveien er stengt på grunn av gang- og sykkelvei-prosjekt (Asker kommune). Les mer.

Reisende må beregne ekstra med tid i sommer.