For å kunne stemme ved stortingsvalget i Røyken kommune 10. og 11. september 2017, må du ha stemmerett og stå innført i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet for Røyken kommune fra 11. juli og frem til 11. september på rådhuset i Røyken. Send e-post til eller ring 31 29 60 00.

Dersom du mener det er feil i manntallet, kan du sende skriftlig klage med begrunnelse, til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Les mer om manntall