Ordfører Eva Norén Eriksen er klar til å vie Røyken-par fra 1. januar 2018.

Ved nyttår overføres vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene. Det betyr at kommunene skal stå for den seremonielle gjennomføringen av borgerlige vielser.

Fire får vigselsrett

Den nasjonale endringen gir ordfører og varaordfører myndighet til å utføre vielser. I tillegg kan kommunestyrene oppnevne andre folkevalgte eller ansatte i administrasjonen.

Torsdag 19. oktober behandlet kommunestyret saken om overføring av vigselsmyndighet til kommunene. I tillegg til ordfører Eva Norén Eriksen og varaordfører Roar Skryseth, får Susanna Lindqvist, enhetsleder for juridiske tjenester og seniorrådgiver Turid Lohne Velund i rådmannens stab fullmakt til å utføre vielser.

Gleder seg

Ordfører Eva Norén Eriksen sier det er hun som i hovedsak skal vie par som vil gifte seg borgerlig i Røyken. Hun vil så langt det er mulig prioritere vielsene.

- Jeg gleder meg, smiler Eva Norén Eriksen.

- Det er et ærefullt oppdrag. Bryllupsdagen er en stor og viktig dag for parene, og det er flott at jeg som ordfører får ta del i dette, legger hun til.

Foto: Morten Flaten

Det er fortsatt Folkeregisteret som har ansvaret for prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt.

Lokalene

Den første tiden blir de borgerlige vielsene i Røyken holdt på ordførerens kontor på rådhuset. Vielsene blir imidlertid flyttet til det livssynsnøytrale rommet i Spikkestad kirke- og kultursenter når bygget er klart. Denne bygningen skal etter planen være ferdig i februar 2018.

- Vi skal pynte bryllupslokalene fint med blomster og levende lys for å skape en fin og høytidelig seremoni, sier ordfører Eva Norén Eriksen.

Vielser på fredager

Tilbudet om kommunal vigsel er gratis. I Røyken blir det mulig å gifte seg på fredager mellom klokken 14.00 og 16.00.

Par med gifteplaner kan sende en e-post til med forespørsel om dato for vielsen.